phone
24 uur  620 179 108
  
Skype

Services - Verloskunde


Anticonceptie

Verloskunde

Infertiliteit

Medische Checkup

Menopauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloskunde

 

Met een ¨4D¨ echoscopie is het mogelijk de eerste video op een USB stick op te slaan.

Vruchtwaterpunctie en preimplantatie diagnostiek zijn mogelijkheden om erfelijke ziekte bij het ongeboren kind te voorkomen. Zwangerschapscontrole.

Tijdens de zwangerschap zullen meerdere onderzoeken worden verricht. Bloedruk meeting, bloed en of urine controle en echoscopisch onderzoek van de baby.

Met een ¨4D¨ echoscopie is het mogelijk de eerste video op een USB stick op te slaan.

Screening. Meerdere testen kunnen op verschillende momenten in de zwangerschap worden aangeboden om de kans op aangeboren afwijkingen te kunnen inschatten. Om de juiste keuze te kunnen maken is het van belang na te denken wat de a priori (vooraf-) kans op een probleem is en na te denken over wat men met een eventueel verhoogd risico wil ondernemen.

 

Echografie tijdens de zwangerschap is een veilig onderzoek. Overgens is het helaas niet mogelijk om alle mogelijke ziekten van een ongeboren kind met deze vorm van onderzoek te kunnen vinden.

Bevallingsplan. Om zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de aanstaande ouders te kunnen voldoen, zal bij een termijn van 36 weken zwangerschap een bevallingsplan worden besproken.

Locatie. Onze kliniek werkt met verschillende ziekenhuizen samen voor de bevalling: San Carlos kliniek, Denia en Hospital Acuario, Beniarbeig. Voor ons is het meest van belang waar men zich veilig voelt.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/Images/Folder%20Zwanger%202011a_tcm97-48264.pdf